Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tái Công”

Trang mới: “'''Tải Công''' (chữ Hán: 载功; 1859 - 1915) là một Hoàng thân thuộc 1 trong 12 Thiết mạo tử vương của nhà Thanh trong lịch s…”
(Trang mới: “'''Tải Công''' (chữ Hán: 载功; 1859 - 1915) là một Hoàng thân thuộc 1 trong 12 Thiết mạo tử vương của nhà Thanh trong lịch s…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh