Khác biệt giữa các bản “Kinh tế chính trị”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Người ta phân loại phương pháp luận của các trường phái kinh tế chính trị như sau:
 
* '''Phương pháp lấy quyền lực làm trung tâm'''. Đây là phương pháp tiếp cận của [[kinh tế chính trị cổ điển]]. Do coi quyền lực là vấn đề trung tâm của chính trị, nên họ cho rằng kinh tế chính trị nghiên cứu cách thức đạt được quyền lực trong nền kinh tế.
* '''Phương pháp lấy xã hội làm trung tâm'''. Đây là cách tiếp cận của [[kinh tế chính trị Marx-Lenin]] và của [[chủ nghĩa công lợi]]. Các trường phái này xuất phát từ lợi ích xã hội để nghĩ về nhà nước.
* '''Phương pháp lấy nhà nước làm trung tâm'''. Trường phái [[kinh tế chính trị tân cổ điển]] và [[kinh tế chính trị Keynes]] xuất phát từ cách xác định chính trị là khoa học về nhà nước, còn kinh tế hàm ý thị trường. Vì thế, họ cho rằng kinh tế chính trị nghiên cứu cân bằng quyền lực giữa thị trường và nhà nước. Nhà nước tìm cách kiểm soát nền kinh tế để đạt được những mục đích của mình.
747

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng