Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Đà Lạt”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| 4
| [[Antôn Vũ Huy Chương]]
| [[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 2011 -nay 2019
|
|-
| 5
| [[Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh]]
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20px]] 2017 - nay<br>[[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 2019 - nay
| Giám mục phó
|-

Trình đơn chuyển hướng