Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chức vụ chính trị”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
}}}</includeonly>
 
|image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{#gọi:Wikidata|withFallback|get=formattedValue|p18|{{{insignia|{{{phù hiệu|}}}}}}|size={{{insigniasize|{{{kích thước phù hiệu|}}}}}}|alt={{{insigniaalt|}}}|sizedefault=120px}} }}
|imagestyle = padding-bottom:0.4em; border-bottom:solid 1px #ccd2d9;
|caption = {{{insigniacaption|{{{ghi chú phù hiệu|}}}}}}
 
|image2 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{#gọi:Wikidata|withFallback|get=formattedValue|P41|{{{flag|}}}|size={{{flagsize|}}}|alt={{{flagalt|}}}|sizedefault=120px|border={{{flagborder|}}}}} }}
|imagestyle2 = border-bottom:solid 1px #ccd2d9;
|caption2 = {{{flagcaption|}}}