Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bác Quả Đạc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Cuộc đời ==
Ông'''Bác Quả Đạc''' được sinh ra vào năm Thuận Trị thứ 7 (1650), trong gia tộc [[Ái Tân Giác La]] (愛新覺羅). Ông là con trai trưởng của Thừa Trạch Dụ Thân vương [[Thạc Tái]] (硕塞) - con trai thứ năm của Thanh Thái Tông [[Hoàng Thái Cực]].
 
Năm Thuận Trị thứ 11 (1655), tháng 12, phụ thân ông qua đời, ông được kếthế tụctập tước vị của'''Thừa chaTrạch Thân vương''' (承泽親王), song được [[Thuận Trị|Thuận Trị Đế]] sửa hào vị thành '''Trang Thân vương''' (莊親王).
 
Năm Ung Chính nguyên niên (1723), ông qua đời, thọ 73 tuổi, được triều đình ban thụy '''Tĩnh''' (靖), nên thụy hiệu đầy đủ của ông là '''Trang Tĩnh Thân vương''' (莊靖亲王).
Người dùng vô danh