Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Uẩn Trứ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Cuộc đời ==
Ông'''Uẩn Trứ''' được sinh ra trong gia tộc [[Ái Tân Giác La]] (愛新覺羅), là con trai thứ ba của Phụ quốc Tướng quân [[Bái Sát Lễ]] (拜察禮) - con trai thứ năm của Hiển Khác Thân vương [[Phú Thụ]] (富綬).
 
Năm [[Khang Hi]] thứ 47 (1708), ông được tập tước '''Tam đẳng Phụng quốc Tướng quân''' (三等奉國將軍).
Người dùng vô danh