Khác biệt giữa các bản “Yếm thắng vật”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
 
== Cơ sở khoa học ==
Trấn yểm có mối liên hệ chặt chẽ với khoa học hiện đại. Bởi thực tế, trấn yểm chính là sự tổng hòa của tri thức [[kiến trúc]], phong thủy, [[khoa học]], [[tâm linh]] hòng tìm và phát huy cái tốt, trừ khử cái xấu để cuộc sống con người, xã hội phát triển ổn định hơn.{{fact}}
 
Trấn yểm không phải là điều mê tín mà nó đã tồn tại từ xa xưa gắn liền với lịch sử dân tộc. Nó có mối liên hệ rất chặt chẽ với khoa học hiện đại và cần được đào sâu nghiên cứu, phân tích, giải thích từng vấn đề. Làm được như vậy, chúng ta mới xóa bỏ những mơ hồ tâm linh để hướng tới những công dụng thực tiễn khoa học mà trấn yểm mang lại.{{fact}}
 
== Tham khảo ==

Trình đơn chuyển hướng