Khác biệt giữa các bản “Kim Thành”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Vũ Phúc Kiêm]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1505
* [[Phạm Gia Mô]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1505
* [[Lê Đình Trật]], tiến sĩ đệ tamnhị giáp năm 1508
* [[Nguyễn Đắc Lộ]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1508
 
== Giao thông ==

Trình đơn chuyển hướng