Khác biệt giữa các bản “Kim Thành”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Phạm Cảnh Lương]], người xã Kim Anh, tiến sĩ đệ nhị giáp năm 1496
* [[Vũ Phúc Kiêm]], người xã Nại Xuyên, tiến sĩ đệ tam giáp năm 1505
* [[Phạm Gia Mô]], người xã Quỳnh Khê, tiến sĩ đệ tam giáp năm 1505
* [[Lê Đình Trật]], tiến sĩ đệ nhị giáp năm 1508
* [[Nguyễn Đắc Lộ]], tiến sĩ đệ tam giáp năm 1508

Trình đơn chuyển hướng