Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
== Liên kết ngoài ==
{{Thể loại Commons|Lead}}
{{Chủ đề|Hóa học}}
* {{TĐBKVN|30659}}
* {{Britannica|333514|Lead}}
{{Bảng tuần hoàn thu gọn}}
{{Hợp chất chì}}
{{Quặng}}
{{Ôxít}}
 
[[Thể loại:Kim loại yếu]]

Trình đơn chuyển hướng