Khác biệt giữa các bản “Đại tá”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
==Công an nhân dân Việt Nam==
{{xem thêm|Hệ thống cấp bậc Công an nhân dân Việt Nam}}
 
[[Tập tin:Cấp hiệu Đại tá Công an.png|nhỏ|Đại tá Công an nhân dân Việt Nam|250x250px]]Trong Công an nhân dân Việt Nam, Đại tá thường đảm nhiệm các chức vụ từ Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ 2 thành phố lớn là Hà Nội, Tp.HCM), Vụ trưởng, Cục trưởng đến Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tư lệnh cảnh vệ.
 

Trình đơn chuyển hướng