Khác biệt giữa các bản “Dự luật dẫn độ Hồng Kông 2019”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi sửa
{{For|các cuộc biểu tình phản đối dự luật|biểu tình chống dự luật dẫn độ Hồng Kông 2019}}
{{Infobox legislation
|short_title =
|short_title = Dự luật đối với người phạm tội bỏ trốn và Hỗ trợ pháp lý lẫn nhau trong Lập pháp các vấn đề Hình sự (Sửa đổi) 2019
|legislature = [[Hội đồng Lập pháp Hồng Kông]]
|image = Hong Kong SAR Regional Emblem.svg
|imagealt =
|caption =
|long_title = {{Collapsible list
|long_title = Dự luật sửa đổi Pháp lệnh người phạm tội bỏ trốn để Pháp lệnh áp dụng cho các thỏa thuận dẫn độ đặc biệt một khi chúng được thực hiện giữa Hồng Kông và bất kỳ nơi nào khác liên quan đến các trường hợp cụ thể không thuộc phạm vi sắp xếp dẫn độ có tính chất chung; để quy định rằng liên quan đến các thỏa thuận dẫn độ đặc biệt, phạm vi của các tội phạm được đầu hàng từ Hồng Kông chỉ giới hạn ở 37 tội danh vi phạm, trên cơ sở các mô tả hiện có của chúng trong Pháp lệnh, hiện chỉ áp dụng cho các thỏa thuận dẫn độ có tính chất chung; và để cung cấp rằng các tài liệu được chứng thực theo các thỏa thuận dẫn độ được sắp xếp theo quy định được coi là xác thực hợp lệ; sửa đổi Hỗ trợ pháp lý lẫn nhau trong Pháp lệnh các vấn đề hình sự để Pháp lệnh áp dụng cho các yêu cầu hỗ trợ giữa Hồng Kông và bất kỳ nơi nào khác; và để cung cấp rằng một yêu cầu hỗ trợ trong một vấn đề hình sự được bao phủ bởi các thỏa thuận song phương để hỗ trợ pháp lý lẫn nhau được thực hiện giữa Hồng Kông và bất kỳ nơi nào khác được sắp xếp theo quy định chỉ có thể được thực hiện theo các thỏa thuận.<ref>{{cite web|title=Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019|url=https://www.legco.gov.hk/yr18-19/english/bills/b201903291.pdf|work=Hội đồng Lập pháp Hồng Kông }}</ref>
| title = [[Tiêu đề dài]]
|long_title = Dự luật sửa đổi Pháp lệnh người phạm tội bỏ trốn để Pháp lệnh áp dụng cho các thỏa thuận dẫn độ đặc biệt một khi chúng được thực hiện giữa Hồng Kông và bất kỳ nơi nào khác liên quan đến các trường hợp cụ thể không thuộc phạm vi sắp xếp dẫn độ có tính chất chung; để quy định rằng liên quan đến các thỏa thuận dẫn độ đặc biệt, phạm vi của các tội phạm được đầu hàng từ Hồng Kông chỉ giới hạn ở 37 tội danh vi phạm, trên cơ sở các mô tả hiện có của chúng trong Pháp lệnh, hiện chỉ áp dụng cho các thỏa thuận dẫn độ có tính chất chung; và để cung cấp rằng các tài liệu được chứng thực theo các thỏa thuận dẫn độ được sắp xếp theo quy định được coi là xác thực hợp lệ; sửa đổi Hỗ trợ pháp lý lẫn nhau trong Pháp lệnh các vấn đề hình sự để Pháp lệnh áp dụng cho các yêu cầu hỗ trợ giữa Hồng Kông và bất kỳ nơi nào khác; và để cung cấp rằng một yêu cầu hỗ trợ trong một vấn đề hình sự được bao phủ bởi các thỏa thuận song phương để hỗ trợ pháp lý lẫn nhau được thực hiện giữa Hồng Kông và bất kỳ nơi nào khác được sắp xếp theo quy định chỉ có thể được thực hiện theo các thỏa thuận.<ref>{{cite web|title=Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019|url=https://www.legco.gov.hk/yr18-19/english/bills/b201903291.pdf|work=Hội đồng Lập pháp Hồng Kông }}</ref>
}}
|citation =
|territorial_extent =

Trình đơn chuyển hướng