Khác biệt giữa các bản “An Nam quốc vương”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*[[Lê Dụ Tông|Lê Duy Đường]] (tại vị:1705-1729) thụ phong năm 1719<ref name="thanhvietnam"/>
*[[Lê Thuần Tông|Lê Duy Tường]] (tại vị:1732-1735) thụ phong năm 1734<ref name="thanhvietnam"/>
*[[Lê Ý Tông|Lê Duy TườngThận]] (tại vị:1735-1740) thụ phong năm 1737<ref name="thanhvietnam"/>
*[[Lê Hiển Tông|Lê Duy Diêu]] (tại vị:1740-1786) thụ phong năm 1761<ref name="thanhvietnam"/>
*[[Lê Chiêu Thống|Lê Duy Khiêm]] (tại vị:1786-1789) thụ phong năm 1788<ref name="thanhvietnam"/>
250

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng