Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phong Thạnh A”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
Năm 2019, xã Phong Thạnh A đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 
Năm 2020, xã Phong Thạnh A phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới.
 
==Vị trí địa lí==