Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đường Lương Trí”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
'''Vũ Hán, khu Đồng Hồ'''
 
Năm 1985, ông được chuyển tới [[Vũ Hán]], làm công việc kỹ thuật viên tại. Năm 1987, thành phố Vũ Hán quyết định xây dựng [[Khu phát triển công nghệ Đông Hồ|Khu Đông Hồ]], ông làm viện tại Văn phòng Phát triển của Khu, các công việc chính là tham gia vào khu vực phát triển.
 
Ông từng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Quản lý Khu Phát triển, Phó Giám đốc Trung tâm Doanh nhân Công nghệ Mới, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc và Giám đốc Phòng Chính sách và Điều hành của Ủy ban [[Khu phát triển công nghệ Đông Hồ|Khu Đông Hồ]], Chủ nhiệm Ủy ban [[Khu phát triển công nghệ Đông Hồ|Khu Đông Hồ]], Phó Bí thư Đảng ủy [[Khu phát triển công nghệ Đông Hồ|Khu Đông Hồ]].