Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tái Công”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Cuộc đời ==
'''Tải Công''' được sinh ra vào năm [[Hàm Phong]] thứ 9 (1859), trong gia tộc [[Ái Tân Giác La]] (愛新覺羅). Ông là con trai thứ tư của Trang Hậu Thân vương [[Dịch Nhân]] (奕仁) và là em trai của Dĩ Cách Trang Thân vương [[Tải Huân]] (載勛).
 
Năm [[Quang Tự]] thứ 6 (1880), tháng 11, ông được phong làm '''Nhị đẳng Trấn quốc Tướng quân''' (二等镇国将军).
Người dùng vô danh