Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đàn tranh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
4. Vị trí đặt dây căn cứ vào độ to nhỏ của dây mà xác định.
 
5. Khi tay phải diễn tấu, tay trái đặt trên dây đàn bên trái của con nhạn tạo thành thói quen diễn tấu tốt. Khi tay trái đặt dây thì ngón cái và ngón út cấm nhếch lên.
 
 
Người dùng vô danh