Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Độ phức tạp”

Tạo với bản dịch của trang “Complexity
(Tạo với bản dịch của trang “Complexity”)
(Tạo với bản dịch của trang “Complexity”)
== Tổng quan ==
Các định nghĩa về độ phức tạp thường phụ thuộc vào khái niệm " [[hệ thống]] " bí mật - một tập hợp các bộ phận hoặc thành phần có mối quan hệ giữa chúng khác biệt với mối quan hệ với các yếu tố khác bên ngoài chế độ quan hệ. Nhiều định nghĩa có xu hướng quy định hoặc cho rằng sự phức tạp thể hiện một điều kiện của nhiều yếu tố trong một hệ thống và nhiều dạng quan hệ giữa các yếu tố. Tuy nhiên, những gì người ta thấy là phức tạp và những gì người ta thấy đơn giản là tương đối và thay đổi theo thời gian.
 
[[ Warren Weaver |Warren Weaver]] đặt ra vào năm 1948 hai hình thức phức tạp: phức tạp vô tổ chức và phức tạp có tổ chức. <ref name="Weaver">{{Chú thích tạp chí|last=Weaver|first=Warren|year=1948|title=Science and Complexity|url=http://people.physics.anu.edu.au/~tas110/Teaching/Lectures/L1/Material/WEAVER1947.pdf|journal=American Scientist|volume=36|issue=4|pages=536–44|pmid=18882675|access-date=2007-11-21}}
</ref> Hiện tượng 'độ phức tạp vô tổ chức' được xử lý bằng lý thuyết xác suất và cơ học thống kê, trong khi 'độ phức tạp có tổ chức' liên quan đến các hiện tượng thoát khỏi các phương pháp như vậy và đối mặt với "xử lý đồng thời một số lượng lớn các yếu tố liên quan đến tổng thể hữu cơ". Bài báo năm 1948 của Weaver đã ảnh hưởng đến suy nghĩ tiếp theo về độ phức tạp. <ref>{{Chú thích sách|url=https://archive.org/details/emergenceconnect00john|title=Emergence: the connected lives of ants, brains, cities, and software|last=Johnson|first=Steven|publisher=Scribner|year=2001|isbn=978-0-684-86875-2|location=New York|page=46}}
</ref>
 
== Tham khảo ==
223.257

lần sửa đổi