Khác biệt giữa các bản “Triệu Sơn”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xã Minh Sơn không nằm trong số các xã sáp nhập Đã lùi lại sửa đổi 56189010 của 2405:4800:72D9:8406:65C7:7FE3:24DC:6074 (thảo luận)
(Xã Minh Sơn không nằm trong số các xã sáp nhập Đã lùi lại sửa đổi 56189010 của 2405:4800:72D9:8406:65C7:7FE3:24DC:6074 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
| chủ tịch HĐND =
| bí thư huyện ủy =
| phân chia hành chính = 2 thị trấn, 3132
| mã hành chính =
| mã bưu chính =
 
==Hành chính==
Huyện Triệu Sơn có 3334 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: [[Triệu Sơn (thị trấn)|Triệu Sơn]] (huyện lỵ), [[Nưa (thị trấn)|Nưa]] và 3132 xã: [[An Nông]], [[Bình Sơn, Triệu Sơn|Bình Sơn]], [[Dân Lực]], [[Dân Lý]], [[Dân Quyền, Triệu Sơn|Dân Quyền]], [[Đồng Lợi]], [[Đồng Thắng, Triệu Sơn|Đồng Thắng]], [[Đồng Tiến, Triệu Sơn|Đồng Tiến]], [[Hợp Lý, Triệu Sơn|Hợp Lý]], [[Hợp Thắng]], [[Hợp Thành, Triệu Sơn|Hợp Thành]], [[Hợp Tiến, Triệu Sơn|Hợp Tiến]], [[Khuyến Nông, Triệu Sơn|Khuyến Nông]], [[Minh Sơn, Triệu Sơn|Minh Sơn]], [[Nông Trường, Triệu Sơn|Nông Trường]], [[Thái Hòa, Triệu Sơn|Thái Hòa]], [[Thọ Bình]], [[Thọ Cường]], [[Thọ Dân]], [[Thọ Ngọc]], [[Thọ Phú]], [[Thọ Sơn, Triệu Sơn|Thọ Sơn]], [[Thọ Tân]], [[Thọ Thế]], [[Thọ Tiến]], [[Thọ Vực]], [[Tiến Nông]], [[Triệu Thành, Triệu Sơn|Triệu Thành]], [[Vân Sơn, Triệu Sơn|Văn Sơn]], [[Xuân Lộc, Triệu Sơn|Xuân Lộc]], [[Xuân Thịnh, Triệu Sơn|Xuân Thịnh]], [[Xuân Thọ, Triệu Sơn|Xuân Thọ]].
 
==Lịch sử==
Ngày [[25 tháng 11]] năm [[1994]], thành lập xã Bình Sơn trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Thọ Bình.
 
Ngày [[16 tháng 10]] năm [[2019]], Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, chuyển xã Tân Ninh thành thị trấn Nưa; sáp nhập các xã Minh Dân, Minh Châu, [[Minh Sơn, Triệu Sơn|Minh Sơn]], và một phần các xã Dân Lực, Dân Quyền vào thị trấn Triệu Sơn để mở rộng thị trấn Triệu Sơn.
 
Huyện Triệu Sơn có 2 thị trấn và 3132 xã như hiện nay.
 
==Giáo dục==

Trình đơn chuyển hướng