Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Hộp thông báo hình”

n
Đã khóa “Bản mẫu:Hộp thông báo hình”: Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn))
(Đổi qua Mô đun:Message box)
n (Đã khóa “Bản mẫu:Hộp thông báo hình”: Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))