Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Thông tin viên chức/chức vụ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| child = yes
 
| title = <div style="background: {{{màu|#c8dbff}}}; color: {{{màu chữ|black}}}; padding: 1px;">{{{chức vụ|}}}</div>
 
| label2 = Nhiệm kỳ