Khác biệt giữa các bản “Phần mềm”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
=== Công cụ lập trình ===
{{chính|Công cụ lập trình}}
Các công cụ lập trình cũng là phần mềm dưới dạng chương trình hoặc ứng dụng mà [[Nhà phát triển phần mềm|các nhà phát triển phần mềm]] (còn được gọi là ''lập trình viên, lập trình viên, tin tặc'' hoặc ''kỹ sư phần mềm'') sử dụng để tạo, [[gỡ lỗi]], [[Bảo trì phần mềm|bảo trì]] (tức là cải thiện hoặc sửa chữa) hoặc nói cách khác là hỗ trợ phần mềm.
 

Trình đơn chuyển hướng