Khác biệt giữa các bản “Đinh Liệt”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| cha =
| mẹ =
| sinh = 1400
| nơi sinh =
| mất = 1471
| nơi mất =
| nguyên nhân mất =
Người dùng vô danh

Bảng chọn điều hướng