Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Buôn Hồ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
=== Dân cư ===
Trên địa bàn thị xã có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống như [[Người Ê ĐêÊđê|Ê ĐêRhade]], [[Người Gia Rai|GiaJa Rai]], [[Người Việt|Kinh]], [[Người Tày|Tày]]... đã tạo nên một nền văn hóa phong tục đa dạng, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc
 
=== Giáo dục ===
Người dùng vô danh