Khác biệt giữa các bản “Bình Trị Thiên”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
(Đã lùi lại sửa đổi 54863759 của 113.188.253.118 (thảo luận) ko cần đến)
Thẻ: Lùi sửa
* 2 huyện [[Phú Lộc]], [[Nam Đông]] và 2 xã: Vinh Xuân, Vinh Thanh của huyện [[Phú Vang]] thành huyện Phú Lộc mới
* 2 huyện Phú Vang (trừ 2 xã: Vinh Xuân, Vinh Thanh) và [[Hương Thủy]] thành huyện [[Hương Phú (huyện)|Hương Phú]].
* 3 huyện [[Phong Điền, Thừa Thiên-Huế|Phong Điền]], [[Quảng Điền (huyện)|Quảng Điền]], [[Hương Trà]] thành huyện [[Hương Điền (huyện)|Hương Điền]]
* 2 huyện [[Triệu Phong]], [[Hải Lăng]] thành huyện [[Triệu Hải (huyện)|Triệu Hải]].
* 2 huyện [[Lệ Thủy, Quảng Bình|Lệ Thủy]], [[Quảng Ninh, Quảng Bình|Quảng Ninh]] thành huyện [[Lệ Ninh]]
* 3 huyện [[Vĩnh Linh]], [[Gio Linh]], [[Cam Lộ (huyện)|Cam Lộ]] thành huyện [[Bến Hải (huyện)|Bến Hải]]
* 2 huyện [[Minh Hóa]], [[Tuyên Hóa, Quảng Bình|Tuyên Hóa]] (trừ 9 xã: Văn hóa, Phù Hóa, Cánh Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Châu Hóa, Ngư Hóa, Cao Hóa và Quảng Hóa) thành huyện Tuyên Hóa mới.
* 9 xã: Văn hóa, Phù Hóa, Cánh Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Châu Hóa, Ngư Hóa, Cao Hóa và Quảng Hóa của huyện Tuyên Hóa sáp nhập vào huyện [[Quảng Trạch]].
* Xã Hướng Lập của huyện Vĩnh Linh sáp nhập vào huyện [[Hướng Hóa]].

Trình đơn chuyển hướng