Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Phúc Thuần”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tước vị = [[Chúa Nguyễn]]
| thêm = vietnam
‎|hình=Chúa_Nguyễn_Phúc_Thuần.jpg
|ghi chú hình=Tranh vẽ chúa Nguyễn Phúc Thuần (thế kỉ 17) được lưu lại trong nhà thờ Quốc Uy Công tại Huế
| chức vị = [[Nguyễn]] [[Vương]]
Người dùng vô danh