Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Phúc Tần”

Đề nghị xem xét lại Tôn Thất hiệp với chúa Nguyễn phúc thuần.... Khác nhau hoàn toàn...
n (Đã lùi lại sửa đổi của 171.237.145.98 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
(Đề nghị xem xét lại Tôn Thất hiệp với chúa Nguyễn phúc thuần.... Khác nhau hoàn toàn...)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| vợ = [[Chu Thị Viên]]<br>[[Tống Thị Đôi]]
| thông tin con cái = ẩn
| con cái = [[Nguyễn Phúc Diễn]]<br>[[Nguyễn Phúc Thái]]<br>[[Nguyễn Phúc Trân]]<br>[[Tôn Thất Hiệp (tướng Chúa Nguyễn)| Nguyễn Phúc Thuần]]<br>[[Nguyễn Phúc Niên]]<br>[[Nguyễn Phúc Nhiễu]]<br>[[Nguyễn Phúc Ngọc Tảo]]<br>Hai hoàng nữ khuyết danh
| sinh = {{ngày sinh|1620|7|18}} <ref name="nguyenphuoctoc">{{harvnb|Gia tộc Nguyễn Phước|2006}}</ref>
| mất = {{ngày mất và tuổi|1687|4|30|1620|7|18}} <ref name="nguyenphuoctoc"/>
Người dùng vô danh