Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Bá Quýnh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| thông tin tước vị đầy đủ = ẩn
| thụy hiệu = Cương Chính Công Thần.
| vợ = [[Quận phu nhân|Quận Phu Nhân]]
| thông tin con cái = ẩn
| con cái = <br>Tổng cộng 3 con trai và Một con gái
Người dùng vô danh