Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kiên Giang”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm [[1968]], tỉnh Kiên Giang có 7 quận là: Kiên Thành, Kiên Tân, Kiên Bình, Kiên An, Kiên Lương, Hà Tiên, Phú Quốc. Sau năm [[1968]], chính quyền Việt Nam Cộng hòa lại lập thêm quận Hiếu Lễ, do tách đất từ quận Kiên An.
 
Năm [[1971]], tỉnh Kiên Giang có 8 quận là: [[Châu Thành, Kiên Giang|Kiên Thành]], [[Tân Hiệp, Kiên Giang|Kiên Tân]], [[Giồng Riềng|Kiên Bình]], [[An Biên|Kiên An]], [[Kiên Lương]], [[Hà Tiên (huyện)|Hà Tiên,]], [[Phú Quốc]], [[An Minh|Hiếu Lễ]].
*Quận [[Hà Tiên (huyện)|Hà Tiên]] gồm 3 xã: Mỹ Đức, Phú Mỹ, Thuận Yên;
*Quận [[An Minh|Hiếu Lễ]] gồm 4 xã: Đông Hưng, Đông Thạnh, Tân Bằng, Vân Khánh Đông;
*Quận [[An Biên|Kiên An]] gồm 4 xã: Đông Hòa, Đông Thái, Đông Yên, Tây Yên;
Người dùng vô danh