Khác biệt giữa các bản “Tôn Xuân Lan”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
| chức vụ 4 = [[Bí thư Tỉnh ủy]] [[Phúc Kiến]]
| bắt đầu 4 = [[Tháng 11]] năm [[2009]]
| kết thúc 4 = [[Tháng19 11tháng 12]] năm [[2012]]
| tiền nhiệm 4 = [[Lư Triển Công]]
| kế nhiệm 4 = [[Vưu Quyền]]

Bảng chọn điều hướng