Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Tân An (thị trấn)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kinh phút = 16
| kinh giây = 5
| diện tích = 9,15 km²<ref name="thuvienphapluat.vn"> [https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-813-nq-ubtvqh14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tinh-bac-giang-178935-d1.html#noidung chínhNghị quyết 813/NQ-UBTVQH14 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bắc Giang]</ref>
| diện tích =
| dân số = 9.966 người <ref name="thuvienphapluat.vn"> [https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-813-nq-ubtvqh14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tinh-bac-giang-178935-d1.html#noidung chínhNghị quyết 813/NQ-UBTVQH14 2019 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bắc Giang]</ref>
| dân số =
| thời điểm dân số = 201821/11/2019
| mật độ dân số = 1.089 người/km²
| dân tộc =
| vùng = [[Đông Bắc Bộ]]