Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Đổi hướng”

Cập nhật bên en
n (Đã lùi lại 3 sửa đổi của Thienhau2003 (thảo luận): Có lỗi. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
(Cập nhật bên en)
{{Hatnote|<!--
<div class="dablink">Mục từ "{{#ifexist: {{{1|}}} | {{{1}}} | [[{{{1}}}]][[Thể loại:Bài cần trang đổi hướng|{{PAGENAME}}]] }}" dẫn đến bài này. Xin đọc về {{{3|các nghĩa khác}}} tại bài [[:{{#if: {{{2|}}} | {{{2}}} | {{{1}}} (định hướng) }}]].</div>{{#ifexist:
-->Mục từ "{{{1}}}" đổi hướng đến đây. Xin đọc về {{#if:{{{2|}}}|{{{2}}}|các nghĩa khác}}, xem {{#if:{{{3|}}}|[[:{{{3}}}]]{{#ifeq:{{{4|}}}|and|&#32;và {{#if:{{{5|}}}|[[:{{{5}}}]]|[[{{{1}}} (định hướng)]]}}}}|[[{{{1}}} (định hướng)]]}}.<!--
{{#if: {{{2|}}} | {{{2}}} | {{{1}}} (định hướng) }} ||
-->{{#if:{{{2|}}}|{{#if:{{{4|}}}|<!--
[[Thể loại:Bài cần trang định hướng|{{PAGENAME}}]]
-->{{#ifeq:{{{4|}}}|and||<!-- "and" is a special word, don't output "For and, ..."
}}<noinclude>
-->&#32;&#32;Về {{#ifeq:{{{4}}}|1|các nghĩa khác|{{{4}}}}}, xem {{#if:{{{5|}}}|[[:{{{5}}}]]{{#ifeq:{{{6|}}}|and|&#32;và {{#if:{{{7|}}}|[[:{{{7}}}]]|[[{{{4}}} (định hướng)]]}}}}|[[{{{4}}} (định hướng)]]}}.}}<!--
-->{{#if:{{{6|}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{6|}}}|and||<!--
-->&#32;&#32;Về {{#ifeq:{{{6}}}|1|các nghĩa khác|{{{6}}}}}, xem {{#if:{{{7|}}}|[[:{{{7}}}]]{{#ifeq:{{{8|}}}|and|&#32;and {{#if:{{{9|}}}|[[:{{{9}}}]]|[[{{{6}}} (định hướng)]]}}}}|[[{{{6}}} (định hướng)]]}}.}}<!--
-->{{#if:{{{8|}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{8|}}}|and||<!--
-->&#32;&#32;Về {{#ifeq:{{{8}}}|1|các nghĩa khác|{{{8}}}}}, xem {{#if:{{{9|}}}|[[:{{{9}}}]]|[[{{{8}}} (định hướng)]]}}.}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}}}}}{{#switch:{{{1<noinclude>|REDIRECT</noinclude>}}}|REDIRECT|REDIRECT1|REDIRECT2|REDIRECT3|TERM = | #default = {{#ifexist:{{{1}}}||{{main other|[[Thể loại:Bài cần trang định hướng]]}}}}}}<noinclude>
{{Tài liệu}}
[[Thể loại:Bài cần trang đổi hướng|*]]