Khác biệt giữa các bản “Kinh tế chính trị”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đây là trường phái kinh tế chính trị mà [[Karl Marx]] là người sáng lập và [[Friedrich Engels]] là một đại biểu khác. Trường phái này đã phát triển đáng kể những lý luận về [[phân công lao động]] và lý luận giá trị lao động của kinh tế chính trị cổ điển, từ đó giới thiệu lý luận về [[lao động thặng dư]], [[giá trị thặng dư]], [[quy luật giá trị]] và [[thay đổi hình thái giá trị]]. Marx đã phê phán lý luận về dư thừa dân số của Malthus và giới thiệu khái niệm về [[đội quân lao động dự bị]]. Marx đã tiếp thu và phát triển những lý luận của Ricardo về phân phối. Marx xem kinh tế chính trị học là miêu tả về [[quan hệ sản xuất]] tư bản chủ nghĩa. Đóng góp quan trọng khác của trường phái này là các lý luận về [[phương tiện sản xuất]], [[phương thức sản xuất]], [[lực lượng sản xuất]]...
 
===Kinh tế chính trịhọc tân cổ điển===
{{chính|Kinh tế học tân cổ điển}}
Kinh tế chính trị tân cổ điển có các đại biểu là [[William Stanley Jevons]], [[Carl Menger]], [[Léon Walras]], [[Philip Henry Wicksteed]], [[William Smart]], [[Alfred Marshall]], [[Eugen von Böhm-Bawerk]], [[Friedrich von Wieser]], [[Vilfredo Pareto]]. Trường phái này phê phán quan niệm của kinh tế chính trị cổ điển về thỏa dụng, cũng như phê phán quan niệm của kinh tế chính trị Marxist về giá trị sử dụng. Từ đó, họ giới thiệu khái niệm về [[thỏa dụng biên]]. Chính vì thế, trường phái này còn được gọi là [[chủ nghĩa cận biên]]. Đóng góp quan trọng khác của trường phái này bao gồm lý luận về sự lựa chọn trong ràng buộc, quyền sở hữu, hàng hóa công cộng, độc quyền, ảnh hưởng ngoại lai...
28

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng