Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:Deshi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
** [[Từ điện trở]]
** [[Từ điện trở khổng lồ]]
** [[Spintronics]] (sơ khai)
** [[Công nghệ nguội nhanh]] (sơ khai)
** [[Electron beam lithography]]