Khác biệt giữa các bản “Mỹ Đức, Đạ Tẻh”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Địa bàn xã Mỹ Đức trước đây vốn là hai xã Mỹ Đức và Hà Đông thuộc huyện Cát Tiên.
 
Năm 1999, xã Mỹ Đức có diện tích 103,5&nbsp;km², dân số là 3.440 người,<ref name=MS>{{Chú thích web| url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | tiêu đề =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | ngày truy cập =ngày 10 tháng 4 năm 2012 | nhà xuất bản =Bộ Thông tin & Truyền thông}}</ref> mật độ dân số đạt 33 người/km². Xã Hà Đông có diện tích 4,26&nbsp;km², dân số là 1.647 người,<ref name=MS>{{Chú thích web| url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | tiêu đề =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | ngày truy cập =ngày 10 tháng 4 năm 2012 | nhà xuất bản =Bộ Thông tin & Truyền thông}}</ref> mật độ dân số đạt 387 người/km².
 
Ngày 17 tháng 12 năm 2019, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Hà Đông vào xã Mỹ Đức.

Trình đơn chuyển hướng