Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hương Thủy”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 2010, thị trấn Phú Bài được công nhận là đô thị loại IV.
 
Ngày 09-02-2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 08/NQ-CP nâng cấpchuyển huyện Hương Thủy thành thị xã Hương Thủy,. đồngĐồng thời, chuyển thị trấn Phú Bài và 4 xã Thuỷ Châu, Thuỷ Dương, Thuỷ Lương, Thuỷ Phương thành 5 phường có tên tương ứng<ref name="NQ08" />.
 
Dự kiến đến năm 2020, các xã Thủy Bằng và Thủy Vân sẽ được sáp nhập vào thành phố Huế.