Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Duy Trinh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| chức vụ 7 = Chủ nhiệm [[Ủy ban Kế hoạch nhà nước|Ủy ban Kế hoạch Nhà nước]]
| bắt đầu 7 = [[tháng 5]] năm [[1959]]
| kết thúc 7 = [[28 tháng 14]] năm [[1965]]
| tiền nhiệm 7 = [[Nguyễn Văn Trân]]
| kế nhiệm 7 = [[Nguyễn Côn]]
| địa hạt 7 = [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]
| phó chức vụ 7 = Phó Chủ nhiệm
| phó viên chức 7 = [[Nguyễn Văn Trân]]<br>[[Lê Văn Hiến]]