Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Giải Bông sen vàng cho Đạo diễn xuất sắc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* [[Đặng Nhật Minh]] (1996)
* [[Đặng Nhật Minh]] (1999)
* [[Nguyễn Thanh Vân (đạo diễn)|Nguyễn Thanh Vân]] (2001)
* [[Nguyễn Thanh Vân|Nguyễn Thanh Vân]] (2004)
* [[Nguyễn Võ Nghiêm Minh]] (2007)
* [[Bùi Thạc Chuyên]] (2009)