Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Romaja quốc ngữ”

Không thay đổi kích thước ,  10 năm trước
n
 
** Dấu gạch nối phải được sử dụng trong chuyển đổi ngôn ngữ tại vị trí nó biểu thị âm tiết đầu ㅇ (ngoại trừ trước từ đầu tiên): 없었습니다 → ''eobs-eoss-seubnida'', 외국어 → ''oegug'''-'''eo'', 애오개 → ''Ae'''-'''ogae''
* Được phép gạch nối các âm tiết trong tên riêng của người, theo thủ tục thông thường. Các thay đổi âm vị học nếu có, (thường được phiên âm khác trong các ngữ cảnh còn lại,) đều bị bỏ qua trong phiên âm tên gọi: 강홍립 → ''Gang Hong'''r'''ip'' hay ''[[Gang Hong-rip|Gang Hong-'''r'''ip]]'', 한복남 → ''Han Bo'''k'''nam'' hay ''Han Bo'''k-'''nam''
* Đơn vị hành chính (như ''do'') ngăn cách với tên riêng địa danh bởi dấu nối: 강원도 → ''[[Gangwon-do (Bắc Hàn)|Gangwon'''-do''']]'' (tỉnh Gangwon)
** Một số ngoại lệ có thể bỏ qua các điều khoản như 시 (thành phố), 군 (quận), 읍 (ấp): 평창군 → ''[[Huyện Pyeongchang|Pyeongchang-gun]]'' (huyện Pyeongchang) hay ''Pyeongchang'', 평창읍 → ''Pyeongchang-eup'' (ấp Pyeongchang) hay ''Pyeongchang''.
20.997

lần sửa đổi