Khác biệt giữa các bản “Vũ Đình Liên”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
:::...
 
:''Ông đồ vẫn ngồi đấy,''
:''Qua đường không ai hay,''
:''Lá vàng rơi trên giấy;''
:''Ngoài giời mưa bụi bay.''
 
:''Năm nay đào lại nở,
:''Không thấy ông đồ xưa.
:''Những người muôn năm cũ
:''Hồn ở đâu bây giờ?''
 
== Chú thích ==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng