Khác biệt giữa các bản “Địa Mẫu”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Đầu thai chuyển kiếp ==
Trong trung hoa có một hồi vu-yêu đại kiếp nạn, trong đó địa mẫu trời sinh lương thiện thấy sinh linh đồ thán, linh hồn vất vưởng lên mới hướng thiên đạo lập địa thành lục đạo Luân hồi.
Trong tình thế hỗn loạn ở Minh Giới do lũ Quỷ Hồn gây ra. Dù rằng Địa Mẫu thừa sức để dẹp bỏ những kẻ chống đối này nhưng bà vẫn muốn một cách giải quyết hay hơn. Đúng lúc đó, lũ quỷ đã dắt đến hai con người kì lạ. Người nam kể vanh vách tất cả mọi chuyện như thể anh ta đã từng sống cuộc đời của tất cả mọi sinh vật sống trên đời này, còn người nữ thì không nhớ bất cứ điều gì cả. Dù cố gắng đến đâu thì Địa Mẫu cũng không thể biết được thân thế thật sự của hai con người này. Biết đây là hai thần tướng được thiên đạo cử xuống giúp mình, bà bèn phong cho người nam làm [[Thập Điện Diêm vương|Chuyển Luân Vương]] cai quản việc đầu thai hợp sức cùng chín vị Địa Vương kia trở thành [[Thập Điện Diêm vương|Thập Điện Diêm Vương]]. Còn người nữ gọi là [[Mạnh Bà]] đảm nhận công việc pha cháo lú (canh Vong Xuyên) cho linh hồn ăn để bọn họ quên hết tất cả mọi thứ ở kiếp này trước khi được đầu thai.
 
 
Trong truyền thuyết Việt Nam, tình thế hỗn loạn ở Minh Giới do lũ Quỷ Hồn gây ra. Dù rằng Địa Mẫu thừa sức để dẹp bỏ những kẻ chống đối này nhưng bà vẫn muốn một cách giải quyết hay hơn. Đúng lúc đó, lũ quỷ đã dắt đến hai con người kì lạ. Người nam kể vanh vách tất cả mọi chuyện như thể anh ta đã từng sống cuộc đời của tất cả mọi sinh vật sống trên đời này, còn người nữ thì không nhớ bất cứ điều gì cả. Dù cố gắng đến đâu thì Địa Mẫu cũng không thể biết được thân thế thật sự của hai con người này. Biết đây là hai thần tướng được thiên đạo cử xuống giúp mình, bà bèn phong cho người nam làm [[Thập Điện Diêm vương|Chuyển Luân Vương]] cai quản việc đầu thai hợp sức cùng chín vị Địa Vương kia trở thành [[Thập Điện Diêm vương|Thập Điện Diêm Vương]]. Còn người nữ gọi là [[Mạnh Bà]] đảm nhận công việc pha cháo lú (canh Vong Xuyên) cho linh hồn ăn để bọn họ quên hết tất cả mọi thứ ở kiếp này trước khi được đầu thai.
 
==Tham khảo==

Bảng chọn điều hướng