Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tương ưng Bộ”

Chỉnh sửa lại bố cục trình bày để đọc dễ hiểu hơn
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Chỉnh sửa lại bố cục trình bày để đọc dễ hiểu hơn)
'''Tương Ưng Bộ''' (Samyutta [[Nikàya]]) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ).
 
== Giới thiệu ==
Bộ kinh này là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề, gọi là Tương Ưng (Samyutta). Có tất cả là 56 Tương Ưng được bố trí vào 5 tập, gọi là 5 Thiên (Vagga):
 
*1. Thiên Có Kệ (Sagàthàvagga Samyuttapàli): 11 Tương Ưng
Trong hệ A-hàm của Hán tạng, bộ kinh tương ứng là Tạp A-hàm, đã được Hòa thượng [[Thích Thiện Siêu]] và Hòa thượng [[Thích Thanh Từ]] dịch và ấn hành năm 1993, Đại tạng kinh Việt Nam số 17 đến 20.
 
== Mục lục kinh<ref>Kinh Tương Ưng Bộ, Phần mục lục https://www.budsas.org/uni/u-kinh-tuongungbo/tu-00.htm</ref> ==
==Thiên Có Kệ==
 
===Tập 1: Thiên Có Kệ ===
 
*[01] Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên
*[02] Chương Hai: Tương Ưng Thiên Tử
*[11] Chương Mười một: Tương Ưng Sakka
 
===Tập 2: Thiên Nhân Duyên===
 
*[12] Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên
*[13] Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến
*[21] Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo
 
===Tập 3: Thiên Uẩn===
 
*[22] Chương Một: Tương Ưng Uẩn
*[23] Chương Hai: Phẩm Tương Ưng Radha
*[34] Chương Mười Ba: Tương Ưng Thiền
 
===Tập 4: Thiên Sáu Xứ===
 
*[35] Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ
*[36] Chương Hai - Tương Ưng Thọ
*[44] Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết
 
===Tập 5: Thiên Đại Phẩm===
 
*[45] Chương Một: Tương Ưng Đạo
*[46] Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi
*[56] Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật
== Chú thích ==
[[Nikàya]]:
[[Nikàya]]: 1.[[Trường bộ kinh]] Dìgha-Nikàya). 2.[[Trung bộ kinh]] (Majhima-Nikàya). 3.Tương Ưng Bộ kinh (Samyutta-Nikàya). 4.[[Tăng chi bộ kinh]](Angttara-Nikàya). 5.[[Tiểu bộ kinh]] (Khuddaka-Nikàya).
 
1.[[Trường bộ kinh]] Dìgha-Nikàya).
 
2.[[Trung bộ kinh]] (Majhima-Nikàya).
 
3.Tương Ưng Bộ kinh (Samyutta-Nikàya).
 
4.[[Tăng chi bộ kinh]](Angttara-Nikàya).
 
5.[[Tiểu bộ kinh]] (Khuddaka-Nikàya).
 
== Tham khảo ==
*
== Liên kết ngoài ==
* [http://www.onelib.org/books/kinh-tuong-ung-bo/intro Kinh Tương ưng bộ dạng epub]
 
[[Thể loại:Nikàya]]
163

lần sửa đổi