Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiến pháp Philippines”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Ủy ban lập hiến bao gồm 48 thành viên thuộc về nhiều khía cạnh của xã hội do bà Aquino bổ nhiệm, các thành viên bao gồm tiền Nghị viên hạ nghị viện, tiền Đại pháp quan, chủ giáo và nhà hoạt động chính trị. Ủy ban lựa chọn Cecilia Munoz-Palma là tiền Đại pháp quan làm Chủ tịch. Nhiều vấn đề bàn bạc ở cuộc họp ủy ban bao gồm chính thể, tử hình, cơ địa quân sự nước Mỹ ở Clark, Subic và chính sách kinh tế.
 
Quốc hiến thành lập ba quyền là quyền hành chính, quyền lập pháp và quyền tư pháp. Chính phủ do Tổng thống lãnh đạo với các Bộ trưởng do Tổng thống bổ nhiệm nhưng có nhiều quyền hạn để bảo vệ quốc gia trong trường hợp luật giới nghiêm, Tổng thống có quyền tuyên bố giới nghiêm nhưng tuyên bố vô hiệu sau 60 ngày và Quốc hội có thê phủ quyết tuyên bố, Tòa án tối cao có thể xem xét nó.
 
Quyền lập pháp giao phó cho Quốc hội bao gồm Hạ nghị viện và Thượng nghị viện. Thượng nghị viện bao gồm 24 Thượng nghị sĩ, Hạ nghị viên bao gồm các Dân biểu.
 
Quyền tư pháp giao phó cho Tòa án tối cao và các tòa dưới do pháp định. Tòa án tối cao có quyền xem xét tính hợp hiến của pháp luật, điều ước, nghị định và quản lí các tòa dưới.
 
Ngoài ba quyền ở trên Hiến pháp còn thành lập Giám sát viện và ba cơ quan độc lập là Ủy ban công chức, Ủy ban bầu cử, Ủy ban thẩm kế.<ref>Candelaria and Alphora, Jhon Lee and Veronica (2018). ''Readings in Philippine History''. Recto Avenue, Manila, Philippines: Rex Book Store, Inc. pp. 71–82. ISBN <bdi>978-971-23-8665-7</bdi>.</ref>
 
== Tham khảo ==