Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiến pháp Philippines”

Không có tóm lược sửa đổi
 
=== Hiến pháp Malolos 1899 ===
Các lãnh đạo cách mạng Phi Luật Tân nhận tiền của Tây Ban Nha và lưu vong, nước Mĩ đánh bại Tây Ban Nha trong Chiến trận vịnh Manila và Aguinaldo hồi hương nhờ Hải quân mĩ. Aguinaldo bắt đầu lãnh đạo lực lượng cách mạng Phi Luật Tân và Tuyên ngôn độc lập Phi Luật Tân tuyên cáo ngày 12 tháng 6 năm 1898, ngày 17 tháng 9 năm 1898 Quốc hội Malolos bao gồm đàn ông giàu và bầu cử.
 
Hiến pháp 1899 dựa vào Hiến pháp Tây Ban Nha 1812 và do hiến pháp Bỉ, Mặc Tây Ca, Ba Tây, Nicaruaga, Costa Rica, Guatemala và Pháp ảnh hưởng.
 
Hiến pháp Malolos là quốc hiến cộng hòa đầu tiên ở châu Á và tuyên bố chủ quyền thuộc về nhân dân, liệt kê dân quyền, phân li chính giáo và thành lập Viện dân biểu làm cơ quan lập pháp của quốc gia.
 
=== Hiến pháp 1935 ===