Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngụy Văn hầu”

 
==Chiêu hiền đãi sĩ==
Ngụy Tư chú trọng thu dụng hiền tài để chấn hưng họ Ngụy. Năm đó [[Ngụy Tư]] nghe có người học trò của [[Khổng Tử]] là Tử Hạ, dạy học ở Tây Hà, bèn tự mình đến gặp bái làm thầy. Tử Hạ bị lòng chân thành của Ngụy Tư làm cảm động, nên đồng ý theo giúp [[Ngụy (nước)|Ngụy]]. Tử Hạ khuyên Ngụy Tư chú tâm phát triển kinh tế, lo cho nhân dân, học theo cái đạo [[Nghiêu Thuấn]] thời xưa. Ngụy Tư đối với Tử Hà hết lòng cung kính. Sau đó nghe tiếng người tài là [[Điền Tử Phương]], bèn tự thân đến mới, khi Tử Phương đến, Văn hầu cho đãi yến tiệc, lễ nhạc linh đình, Điền Tử Phương thấy thế cười lớn, Ngụy Tư hỏi nguyên do, Tử Phương đáp:
 
''Làm vua mà không lấy đại tâm mà xem xét cái đạo lý của người xưa, không biết dùng trí mà trị nước, mà chỉ ngồi đây nghe âm nhạc, thần thường nghĩ vua như thế làm sao mà trị nước được.''
Người dùng vô danh