Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chợ Lách”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
== Hành chính ==
Huyện Chợ Lách có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc gồm 1 thị trấn huyện lị [[Chợ Lách (thị trấn)|Chợ Lách]] (đô thị loạihuyện Vlỵ) và 10 xã: [[Hòa Nghĩa, Chợ Lách|Hòa Nghĩa]], [[Hưng Khánh Trung B]], [[Long Thới, Chợ Lách|Long Thới]], [[Phú Phụng]], [[Phú Sơn, Chợ Lách|Phú Sơn]], [[Sơn Định, Chợ Lách|Sơn Định]], [[Tân Thiềng]], [[Vĩnh Bình, Chợ Lách|Vĩnh Bình]], [[Vĩnh Hòa, Chợ Lách|Vĩnh Hòa]], [[Vĩnh Thành, Chợ Lách|Vĩnh Thành]] (đô thị loại V).
 
[[Tập tin:Tàu Douce Mekong.jpg|nhỏ|phải|250px|Tàu Douce Mekong trên kênh Chợ Lách]]
Huyện Chợ Lách có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 1 thị trấn huyện lị [[Chợ Lách (thị trấn)|Chợ Lách]] (đô thị loại V) và 10 xã: [[Hòa Nghĩa, Chợ Lách|Hòa Nghĩa]], [[Hưng Khánh Trung B]], [[Long Thới, Chợ Lách|Long Thới]], [[Phú Phụng]], [[Phú Sơn, Chợ Lách|Phú Sơn]], [[Sơn Định, Chợ Lách|Sơn Định]], [[Tân Thiềng]], [[Vĩnh Bình, Chợ Lách|Vĩnh Bình]], [[Vĩnh Hòa, Chợ Lách|Vĩnh Hòa]], [[Vĩnh Thành, Chợ Lách|Vĩnh Thành]] (đô thị loại V).
 
== Kinh tế - xã hội ==
43.071

lần sửa đổi