Khác biệt giữa các bản “1 (số)”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
chứng minh 0,9999999999 = 1
n (Đã lùi lại sửa đổi của 113.23.51.215 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
(chứng minh 0,9999999999 = 1)
<br />{{số| số = 1
| hệ đếm = [[Hệ đơn phân|đơn phân]]
| phân tích = 1
Số 1 có một số tính chất số học đặc biệt:
* Số 1 [[Phép nhân|nhân]] với bất cứ số nào cũng cho kết quả bằng chính số đó: <math>\forall</math>x, x.1 = 1.x = x
* 0,9999999...=1. (Chứng minh <math>\frac{1}{3}+\frac{2}{3} = 1 <=> 0,3333333...+0,66666666=0,99999999 = 1
* 0,9999999...=1.
</math>)
* Mọi số đều viết được dưới dạng [[phân số]] với tử số là số đó còn mẫu số là 1.
* Một số bất kì viết được dưới dạng số đó mũ 1.

Trình đơn chuyển hướng