Khác biệt giữa các bản “Ahmad Shah Qajar”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| regent2 = {{List collapsed|title=''Xem danh sách''||[[Mohammad Vali Khan Tonekaboni]]|[[Mostowfi ol-Mamalek]]|[[Mohammad Vali Khan Tonekaboni]]|[[Najaf-Qoli Khan Bakhtiari]]|[[Mohammad-Ali Ala al-Saltaneh]]|[[Mostowfi ol-Mamalek]]|[[Hassan Pirnia]]|[[Abdol Majid Mirza]]|[[Mostowfi ol-Mamalek]]|[[Abdol-Hossein Mirza Farmanfarma]]|[[Mohammad Vali Khan Tonekaboni]]|[[Vossug ed Dowleh]]|[[Abdol Majid Mirza]]|[[Mostowfi ol-Mamalek]]|[[Mohammad Vali Khan Tonekaboni]]|[[Vossug ed Dowleh]]|[[Hassan Pirnia]]|[[Fathollah Khan Akbar]]|[[Zia'eddin Tabatabaee]]|[[Ahmad Qavam|Qavām os-Saltaneh]]|[[Hassan Pirnia]]|[[Ahmad Qavam|Qavām os-Saltaneh]]|[[Mostowfi ol-Mamalek]]|[[Hassan Pirnia]]|[[Reza Khan|Reza Khan Sardar Sepah]]}}
| reg-type2 = {{nowrap|[[Danh sách Thủ tướng Iran|Thủ tướng]]}}
| dynastyhouse = [[Nhà Qajar]]
| father = [[Mohammad Ali Shah]]
| mother = [[Malekeh Jahan]]

Trình đơn chuyển hướng