Khác biệt giữa các bản “Kinh tế chính trị”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đã thêm tiêu bản {{Khóa}} vào bài
n (Đã khóa “Kinh tế chính trị”: Bị phá hoại quá mức: Tránh rối phá hoại lùi đi sửa lại ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 05:19, ngày 29 tháng 3 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 05:19, ngày 29 tháng 3 năm 2020 (UTC))))
(Đã thêm tiêu bản {{Khóa}} vào bài)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Khóa|small=yes}}
{{TOCright}}
[[Tập tin:Rousseau - Discours sur l'oeconomie politique, 1758 - 5884558.tif|thumb|[[Jean-Jacques Rousseau]], ''Discours sur l'oeconomie politique'', 1758]]

Bảng chọn điều hướng