Khác biệt giữa các bản “Xa lộ Đại Hàn”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}{{Thông tin đường (Việt Nam)|Hướng đầu=Đông Bắc|Hướng cuối=Tây Nam|Cuối=Ngã 3 [[An Lạc]], [[Bình Tân]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]]|Giữa={{Banner đường Việt Nam|QL|1K|link=1}} tại nút giao [[Linh Xuân]], [[Thủ Đức]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]]<br>
{{Banner đường Việt Nam|QL|13|link=1}} {{AHN-AH|17|VN}} tại nút giao Bình Phước, [[Thủ Đức]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]]<br>
{{Banner đường Việt Nam|QL|22A|link=1}} {{AHN-AH|1|}} tại nút giao An Sương, [[quận 12]], [[Thành phố HốHồ Chí Minh]]|chiều dài=44 KM|Tỉnh=[[Thành phố Hồ Chí Minh]], [[Bình Dương]]|Q_H=* Thành phố Hồ Chí Minh: [[Quận 9]], [[Thủ Đức]], [[Quận 12]], [[Bình Tân]]
* Bình Dương: [[Dĩ An]]|Đầu={{Banner đường Việt Nam|QL|52|link=1}} tại nút giao Trạm 2, giáp ranh [[Thủ Đức]] và [[Quận 9]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]]|Đường={{Banner đường Việt Nam|QL|1A|link=1}} {{AHN-AH|1|VN}}|name=Xa lộ Đại Han}}
 
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng